Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності (надалі - "Політика") розроблена з метою захисту та обробки особистих даних гравців (клієнтів) казино Slotoking, які використовують сайт, та спрямована на захист їх прав відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Терміни які використовуються в політиці конфіденційності

База Особистих даних - сукупність упорядкованих Особистих даних Гравців у електронній формі та/або у формі картотек.

Гравець - фізична особа, яка на момент участі в азартній грі досягла 21-річного віку, є дієздатною, не занесена до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, не перебуває в стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння, не визнана організатором азартних ігор небажаною, не має інших законодавчих обмежень щодо участі в грі, та з власного бажання бере участь в азартній грі, погоджується з правилами організатора азартних ігор. Гравець є суб'єктом Особистих даних, користується Сайтом та надає Товариству через Сайт свої Особисті дані.

Згода на Обробку Особистих даних - добровільне волевиявлення Гравця щодо надання дозволу на Обробку його Особистих даних, виражене при заповненні ідентифікаційної картки на Сайті шляхом відзначення відповідного пункту в ідентифікаційній картці.

Обробка Особистих даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, оновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізація, передача), анонімізація, знищення Особистих даних, включаючи використання інформаційних (автоматизованих) систем.

Особисті дані - інформація або сукупність інформації про Гравця, який ідентифікований або може бути ідентифікований.

Товариство - Товариство з обмеженою відповідальністю "Слотс Ю.Ей.", з адресою: Україна 03150 м. Київ, вул. Ділова, буд. 6, ідентифікаційний код 43846231, яке є володарем Особистих даних, визначає мету обробки Особистих даних, встановлює склад Особистих даних та процедуру їх обробки.

Загальні положення

Гравець передає Товариству свої Особисті дані, заповнивши ідентифікаційну картку на Сайті та надаючи свою Згоду Товариству на Обробку Особистих даних відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Товариство перевіряє достовірність інформації, яку отримало від Гравця, стосовно Особистих даних з метою ідентифікації Гравця.

Товариство має право внести зміни в Політику, розмістивши нову редакцію Політики на Сайті.

Гравець передає наступні Особисті дані, які зберігаються в його ідентифікаційній картці:

  • Прізвище та ім'я.
  • Дані документа, що підтверджує особу та громадянство України чи її спеціальний статус.
  • Реєстраційний номер облікової картки платника податків.
  • Номер телефону.
  • Дата народження.
  • Адреса електронної пошти.

Гравець завантажує в свою ідентифікаційну картку скан-копії документа, що підтверджує особу та громадянство України чи її спеціальний статус, а також скан-копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Гравці для ідентифікації використовують персональні логіни та паролі. Паролі в базі Особистих даних зберігаються в зашифрованому вигляді.

З метою проведення заходів, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Товариство може вимагати надання іншої інформації та документів відповідно до діючого законодавства та Правил фінансового моніторингу Товариства, а також засвідчення (підписання) документів відповідно до вимог законодавства.

Також для верифікації Гравця мі можемо вимагати від Гравця особисто зробити зображення (фотографію) свого обличчя та зображення (фотографію) з документом, що підтверджує його особу (селфі).

Права гравців казино Slotoking

Гравець користується правами, які передбачені в Законі України "Про захист персональних даних".

Під час заповнення ідентифікаційної картки на Сайті і надання Згоди на Обробку своїх Особистих даних, Гравець підтверджує свою обізнаність і згоду із правами, які визначені в статті 8 Закону України "Про захист персональних даних", і приймає всі умови та правила, визначені в цій Політиці.

Мета обробки персональних даних гравців казино

Особисті дані Гравця обробляються з такими метами:

  • Забезпечення ідентифікації (верифікації) та перевірки Гравця.
  • Забезпечення виконання цивільно-правових відносин, що виникають при участі Гравця в азартних іграх через мережу Інтернет.
  • Забезпечення виконання податкових та облікових відносин та інших відносин, які потребують обробки Особистих даних відповідно до чинного законодавства протягом терміну, необхідного для такої обробки.

Як ми оброблюємо персональні дані

Особисті дані обробляються Товариством самостійно відповідно до визначених мет цієї обробки з використанням автоматизованих засобів Онлайн-системи.

Товариство може залучати третіх осіб для обробки Особистих даних на підставі договорів з такими особами, з умовою забезпечення належного захисту Особистих даних Гравця.

Термін Зберігання Особистих даних

Зберігання Особистих даних Гравця здійснюється протягом періоду, який необхідний Товариству для виконання своїх обов'язків відповідно до законодавства України.

У будь-якому випадку Особисті дані зберігаються лише протягом періоду, необхідного для законних цілей, на які вони були зібрані або подальше оброблені.

Захист персональних даних клієнтів

Товариство вживає необхідних заходів для захисту Особистих даних від випадкових втрат, знищення, незаконної обробки, включаючи незаконне знищення чи доступ до персональних даних.

Товариство зобов'язується не передавати персональні дані третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.